Konkurs dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Od 16 lat organizowana jest specjalna edycja Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych. Jej celem jest wyłonienie najbardziej nowatorskich rozwiązań w Polsce, a także uhonorowanie i promocja naukowców pracujących nad projektem oraz przedsiębiorstw, które wdrażają te innowacje w praktyce.

Laureatami Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych zostają przedsiębiorstwa, które je wdrożyły, oraz jednostki badawcze, które opracowały nagrodzone przedsięwzięcie innowacyjne.

Przedmiotem zgłoszenia w Konkursie mogą być dwa rodzaje innowacji:

Produktowa

udoskonalenie wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo lub rozszerzenie struktury asortymentowej o nowy produkt (usługę),

Procesowa (technologiczna)

wprowadzenie zmian w metodach produkcji stosowanych przez przedsiębiorstwo oraz w sposobach dotarcia z produktem (usługą) do odbiorców.

Do Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniające następujące warunki formalne:

  • Podmiot prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy
  • Zgłaszane przedsięwzięcie innowacyjne zostało opracowane przez jednostkę badawczą, działającą w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki lub wyższą uczelnię, oraz wdrożone przez podmiot uczestniczący w Konkursie co najmniej 6 miesięcy temu i do chwili startu w Konkursie nie zostało zastąpione rozwiązaniem nowszym.

    Dopuszczalne jest zgłoszenie przedsięwzięcia innowacyjnego, które nie zostało opracowane przez jednostkę badawczą lub wyższą uczelnię, pod warunkiem, że powstało ono w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność badawczo-rozwojową. 

Jak się zgłosić

Rejestracja

Uczestnik wypełnia online ankietę rejestracyjną i wnosi opłatę rejestracyjną.

Wniosek

Biuro Konkursu potwierdza otrzymanie zgłoszenia i przesyła uczestnikowi wniosek konkursowy (ankietę weryfikacyjną).

Zgłoszenie

Uczestnik odsyła wypełniony wniosek konkursowy i wnosi opłatę weryfikacyjną do 31.01.2024 roku.

OPŁATA WERYFIKACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU „TERAZ POLSKA” W KATEGORII PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACYJNE
Liczba pracowników
Opłata weryfikacyjna
poniżej 20 osób
3000 zł
od 21 do 50 osób
4000 zł
od 51 do 100 osób
5000 zł
od 101 do 250 osób
6000 zł
od 251 do 500 osób
7000 zł
od 501 do 1000 osób
8000 zł
powyżej 1000 osób
9000 zł

Materiały do pobrania